Członkowie

 

Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Rynku Nieruchomości:

 • Prezes zarządu   –  Henryk Gawron
 • V-ce Prezes ds. pośredników – Krzysztof Grzelczak Skarżyński
 • V-ce Prezes ds. zarządców – Dorota Frąszczak
 • V-ce Prezes ds. organizacyjnych – Marek Kuk
 • Skarbnik – Ewa Parzych

Członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Rynku Nieruchomości:

 • Robert Spieczyński
 • Leszek Głuchowski
 • Magdalena Sęk
 • Jacek Wawrzyniak
 • Kamil Gmur
 • Aleksander Sobczak
 • Małgorzata Brudło
 • Wojciech Błaszak
 • Ewa Harmaciej
 • Piotr Kuk
 • Jerzy Maciejewski
 • Justyna Niemann – Steplewska
 • Jędrzej Łacki
 • Małgorzata Strzeszyńska
 • Piotr Konopiński
 • Tadeusz Zamiara
 • Marek Berendt
 • Katarzyna Berłowska
 • Łukasz Czeszyk
 • Agnieszka Dryjańska
 • Maciej Dyszkiewicz
 • Krzysztof Kałuża
 • Maciej Kuk
 • Agata Macniak
 • Hanna Mikulska
 • Anna Parafińska