Witamy na stronie

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Rynku Nieruchomości

Szanowni Państwo!

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Rynku Nieruchomości (WRN) powstało 24.01.2012r. z inicjatywy doświadczonych osób obsługujących rynek nieruchomości.

Stowarzyszenie zrzesza zarówno osoby posiadające licencje państwowe (zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego) jak i doradców nieruchomości, prawników, deweloperów, architektów – zawodów obsługujących rynek nieruchomości.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  1. Dążenie do stworzenia profesjonalnej obsługi rynku nieruchomości.
  2. Kształtowanie opinii i ocen rynku nieruchomości.
  3. Upowszechnianie wiedzy na temat zawodów obsługujących rynek nieruchomości.
  4. Prowadzenie poradnictwa w sprawach dotyczących rynku nieruchomości.
  5. Propagowanie standardów zawodowych i zasad etyki zawodowej (pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego).

Stowarzyszenie realizuje założone cele poprzez: propagowanie nowych technologii w budownictwie mających wpływ na warunki eksploatacji nieruchomości i organizowanie różnych form szkoleń podnoszących kwalifikację zawodową, opiniowanie aktów prawnych i kształtowanie opinii o rynku nieruchomości poprzez jego analizowanie i monitorowanie oraz prowadzenie praktyk zawodowych dla osób ubiegających się o licencje państwowe w zawodach pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego.

Aby zostać przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia na Członka należy wypełnić deklarację członkowską (do  pobrania na stronie) i przesłać drogą pocztową:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Rynku Nieruchomości
ul. Wspólna 40, 61-479 Poznań lub emailową: biuro@wsrn.pl

Składki członkowskie wynoszą 12 złotych miesięcznie.

W przypadku udziału w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie członek korzysta ze znacznych ulg w płatach (do 50%).

Zapraszając Państwa do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia mamy nadzieję, że poprzez popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w ramach Stowarzyszenia


Członkowie
Członkowie

Zapraszamy do zapoznania się ze składem osobowym Zarządu Stowarzyszenia oraz listą członków.